Zdravstvene ustanove

Specijalna bolnica za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju nespecifičnih plućnih bolesti „Sokobanja“
Specijalna bolnica raspolaže sa 560 ležajeva u 5 objekta: Stari zavod „Sokograd“, Novi zavod i vile „Bota“, "Mala Bota" i „Dalmacija“. Takođe raspolaže savremenom kompjuterskom tehnologijom za ispitivanje plućne i srčane funkcije, automatskom biohemijskom laboratorijom, rendgen kabinetom, stacionarnim delom sa odeljenjima za prevenciju, poluintenzivnu i intenzivnu negu, blokom za respirstornu i opštu lokomotornu rehabilitaciju. U cilju poboljšanja opšteg zdravstvenog stanja organizma uspešno se sprovode programi poput Wellnessa, Fitnessa, programi regulacije telesne težine i škola odvikavanja od pušenja. U sklopu bolnice radi i tursko kupatilo „Amam“ sa prirodnim inhalatorijumom kao i kupatilo „Banjica“.

Kontakt telefoni:

Novi zavod  018/830-124 i 830-144

Stari zavod "Sokograd"  018/830-515 i 830-268

Vila "Bota"  018/830-313

Vila "Dalmacija"  018/830-724

www.soko-banja.rs

 

Specijalna bolnica za očne i opstruktivne plućne bolesti „Ozren“
Najstarija je zdravstvena ustanova u Sokobanji. Specijalizovana je u lečenju opstruktivnih bolesti pluća, kardiovaskularnih i očnih oboljenja. Nalazi se na planini Ozren na prosečnoj nadmorskoj visini od 600 m. Lečenje u ovoj bolnici zasniva se komplementarnoj primeni prirodnih lekovitih faktora, savremenih metoda iz oblasti balneo-klimatologije i odgovarajućih medikamenata. Raspolaže sa 280 postelja.

Kontakt telefon 018/830-422

 

Prirodno lečilište „Banjica“ nalazi se iznad gradske plaže „Župan“ na reci Moravici. Pored smeštajnog kapaciteta od 270 ležajeva, raspolaže veoma razvijenom zdravstvenom službom za dijagnostiku i terapiju oboljenja disajnih puteva, lokomotornog aparata, lakših oboljenja nervnog sistema. Medicinsko osoblje ovog lečilišta pruža usluge hidroterapije, elektroterapije, termoterapije, inhalacije i masaže.

Kontakt telefoni 018/830-204 i 830-224

www.banjica.co.rs

 

Banja Jošanica udaljena je 16 km od Sokobanje. Zdravstveni turizam u ovoj banji zasniva se na primeni lekovitih voda i peloida. Poseduje bazen kapaciteta 15 osoba, 5 kada sa tuševima i blok za blatnu terapiju kapaciteta 12 ležajeva.U banji postoji 5 termomineralnih izvora: sumporna voda, gvozdena I i II, stomačna i crvena voda. Ove vode spadaju u grupu oligomineralnih zemno-alkalnih hipotermi sa temperaturom između 18 i 22 °C.

Kontakt telefon 018/836-283