Centralno banjsko šetalište pruža se u dužini od 600 m, od zgrade Muzeja na zapadu do hotela "Turist" na istoku. Prekriveno je mermernim pločicama koje natkriljuju krošnje stoletnog drveća. U centru grada se nalaze mnoge stare građevine i spomenici kulture kao što su Milošev konak, Zavičajni muzej, Galerija-Legat Miluna Mitrovića, Tursko kupatilo, crkva Sv. Preobraženja Gospodnjeg i druge. Duž šetališta se pruža i centralni banjski park sa dečijim igralištem.

Više...

Centralno banjsko šetalište