Sokograd

Srednjovekovni grad Sokograd izgrađen je krajem 13. početkom 14. veka na temeljima rimske tvrđave, koja datira iz perioda između IV i VI veka. Mada ima i podataka da je utvrđenje postojalo još u doba Stevana Nemanje, u vreme proterivanja Bogumila, kada je prvi put razaran. Kasnije se spominje  u biografiji despota Stefana Lazarevića. Razoren je 1413. god.u borbama za turski presto između Bajazitovog sina sultana Muse (u narodnim pesmama poznat kao Musa Kesedžija) i odmetnika Hamuz bega. Kasnije su ga koristili Austrijanci kao skladište za oružje od 1690. do 1737. god. Postoje podaci da ga je i Hajduk Veljko Petrović koristio kao sklonište, 1808. god., dok je ratovao sa Turcima za oslobođenje banje.

Grad se sastojao iz dva dela: Donjeg i Gornjeg grada. Donji grad je uglavnom razrušen, sem delova bedema, četvorougaone kule i glavne kapije koja je najbolje očuvana. U okviru Gornjeg grada očuvana je četvorougaona kula sa puškarnicama. Postoje još dve pravougaone kule, povezane dužim zidom koji je imao otvore za topove. Ulaz u Gornji grad bio je kroz donžon kulu odnosno kulu motrilju. Očuvana je i cisterna za vodu, zasvedena kamenom i usečena u stenu.

 Postoje brojne legende vezane za Sokograd i Sokobanju, a najpoznatija je o gospodaru Sokograda koji je pronašao lekovitu vodu.

"Nekada u vremena davna, silan velmoža, gospodar Sokograda, jahaše kotlinom. Odjednom smrači se nebo nad Ozrenom, sevnu munja sa Oštre čuke, pa grunu grom i zadrhta zemlja sve do Šiljka na surom Rtnju. Poskoči uplašeni hat. Jahač pade sa njega i izgubi svest. Kada se gospodar Sokograda osvesti učini mu se da su mu sve kosti polomljene. Nije mogao na noge da se osloni. Ležao je tako i čekao smrt. Iznenada začu klokot vodenog ključa. Polako i bolno se pridiže, da se bar žedan od sveta ne rastavi. Kad velmoža prvi gutljaj vode sa dotle nepoznatog vrela popi u glavi mu se namah sve razbistri. Kad desnicu ruku u vodu stavi, snaga u njoj ožive. Kad to gospodar tvrdog Sokograda vide, onako u odelu gospodskome, okupa se u kladencu, ozdravi odmah, pa se orno vrati u u tvrdi grad. Odmah naredi da se kuća nad izvorom digne. Zamalo proču se glas o vodi isceliteljici na sve četiri strane sveta. Sa svih strana navali kljasto i bogaljasto – ono što im duša u nosu bejaše da na ključu vode vidarice melem svojim boljkama potraže. Ozdraviše mnogi od vode u kotlini među Ozrenom i Rtnjom. Oni što su najviše bolni bili tu i domove podigoše."


Korisne informacije

Kontakt telefon
+381 18 833 988
Kako doći do

Sokograd se nalazi 2 km jugoistočno od centra Sokobanje, u neposrednoj blizini izletišta Lepterija.