Inspekcijske službe

Opštinske inspekcijske službe:

Komunalna inspekcija

Ekološka inspekcija

Građevinska inspekcija

Saobraćajna inspekcija

Nalaze se u upravnoj zgradi SO Sokobanja, u ulici Svetog Save br 25. Kontakt telefon 018/830-173.

Republičke inspekcijske službe:

Tržišna inspekcija

Turistička inspekcija

Sanitarna inspekcija

Poljoprivredna inspekcija

Veterinarska inspekcija

Nalaze se u zgradi u kojoj je smeštena Direkcija za urbanizam i izgradnju, u ulici Svetog Save bb. Kontakt telefon 018/830-704.