Geografski položaj

Kada skrenete sa autoputa E75 kod Aleksinca, od koga je Sokobanja udaljena 30 km, nakon 20 minuta vožnje ulazite u Bovansku klisuru, prolazite pored jezera, nakon čega vam se otvara vidik na najživopisniji predeo u Srbiji - Sokobanjsku kotlinu.
Sokobanja se nalazi na 43º i 63' s.g.š. i 21º i 87' i.g.d., u centralnom delu Istočne Srbije, na nadmorskoj visini od 400 m.
Smeštena je u istoimenoj kotlini, okruženoj  vencem srednjevisokih planina: Rtanj na severu (1560 m), Ozren na jugu (1174 m), Devica na jugoistoku (1116 m), Slemen (1099 m) i Krstatac (1069) na istoku, i Bukovik (894 m) i Rožanj (897 m) na zapadu. Kroz Sokobanju protiče reka Moravica, koja na zapadu kotline gradi Bovansku klisuru. Od Beograda je udaljena 230 km, od Novog Sada 320 km, a od Niša i niškog aerodroma 60 km.
Celokupna teritorija opštine Sokobanja obuhvata površinu od 525 km². Izdužena je pravcem istok–zapad i obuhvata atare 25 naselja, od kojih su 24 naselja seoskog tipa, a Sokobanja, kao jedino naselje gradskog tipa, predstavlja administrativno–upravni, privredni, turistički, zdravstveni i kulturno-obrazovni centar opštine. Teritorija opštine Sokobanja graniči se sa pet opština, na severu sa opštinom Boljevac, na istoku sa opštinom Knjaževac, na jugoistoku sa opštinom Svrljig, na jugu sa opštinom Aleksinac i na zapadu sa opštinom Ražanj.
Grad ima oko 8.900 stanovnika, a cela opština oko 18.500.