Kako da sastavite vašu sokobanjsku avanturu?

  1. Na pregledu pojedinačnih lokacija ćete videti obojene krugove, kao ove:
  2. Svaki krug predstavlja jednu lokaciju koju treba posetiti u Sokobanji.
  3. Klikom na krug dodajete lokaciju u vašu avanturu.
  4. Avanturu možete odštampati (PDF format), i poslati elektronskom poštom.